Atlant

25 643 68 40

Aktualności

26 maja 2014

ZAWARCIE UMOWY NA WYKONANIE KANALIZACJI KABLOWEJ SRK NA STACJI SIEDLCE

Zawarliśmy umowę na wykonanie kanalizacji kablowej SRK na stacji Siedlce. Nasze prace będą elementem modernizacji linii kolejowej nr 2 na szlaku Warszawa - Terespol.

W opracowywanej dokumentacji uwzględniono m.in. następujące rodzaje robót: roboty torowe nawierzchniowe, podtorowe i odwodnieniowe, a także:

 • przebudowę peronów z wyposażeniem;
 • roboty drogowe związane z przebudową przejazdów i obiektów inżynieryjnych,
 • roboty telekomunikacyjne;
 • sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna;
 • obiekty inżynieryjne;
 • obiekty kubaturowe do zabudowy urządzeń srk z instalacjami;
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • prace związane z ochroną środowiska;
 • pomiary geodezyjne i inne roboty towarzyszące;
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną;
 • roboty rozbiórkowe.

Celem inwestycji jest usprawnienie prowadzenia ruchu kolejowego tak aby przejazd pociągów pasażerskich odbywał się z prędkością 160km/h a pociągów towarowych z predkością 120 km/h.

wiecej:

http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/trzy-stacje-kolejowe-od-nowa-modernizacja-linii-siedlce-terespol-2368/

Filmy

Pliki do pobrania

Oferta

Instalacje teletechniczne i elektryczne

kanalizacje teletechniczne, linie telekomunikacyjne miedziane, światłowodowe, sieci komputerowe

Automatyka kolejowa

systemy SRK, modernizacje, przebudowy przejazdów kolejowych

Automatyka drogowa

drogowe sygnalizacje świetlne, systemy płatnego parkowania

Przeciski

technologia bezwykopowa, średnice do 1400mm, pod drogami, torami, placami, zbiornikami wodnymi ..