Atlant

25 643 68 40

Kontakt

KONTAKT

Sekretariat:

(+48) 25 643 68 40

atlant@atlantpw.pl

Adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATLANT

ul. Monte Cassino 51

    08-101 Siedlce

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATLANT sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Monte Cassino 51, 08-101 Siedlce, tel.: 25 6436840, adres e-mail: atlant@atlantpw.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawarcie i wykonanie umowy lub zamówienia/zlecenia (art. 6 ust. 1.b RODO), wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora (art.6 ust.1.c RODO), marketing bezpośredni (art.6 ust.1.f RODO), ustalenie i dochodzenie roszczeń (art.6 ust.1.f RODO), weryfikacja wiarygodności płatniczej (art.6 ust.1.b RODO), wykonanie czynności na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art.6 ust.1.a RODO).Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. W niezbędnych sytuacjach Administrator może przekazywać Państwa dane, w celu realizacji zawartych z Państwem umów lub zamówień/zleceń, wyłącznie: osobom upoważnionym (pracownikom), którzy wykonują obowiązki związane z realizacją umowy lub zamówienia/zlecenia, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracuje Administrator przy realizacji zawartych z Państwem umów lub zamówień/zleceń, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podwykonawcom, informatykom. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania zawartych umów lub przez czas realizacji zamówień/zleceń, a także po ich zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku wykonywania czynności na podstawie uzyskanej od Państwa zgody – do odwołania zgody. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartych umów lub realizacji zamówienia/zlecenia. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy lub realizacja zamówienia/zlecenia nie będą możliwe.Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail atlant@atlantpw.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

Pliki do pobrania

Napisz do nas

Oferta

Instalacje teletechniczne i elektryczne

kanalizacje teletechniczne, linie telekomunikacyjne miedziane, światłowodowe, sieci komputerowe

Automatyka kolejowa

systemy SRK, modernizacje, przebudowy przejazdów kolejowych

Automatyka drogowa

drogowe sygnalizacje świetlne, systemy płatnego parkowania

Przeciski

technologia bezwykopowa, średnice do 1400mm, pod drogami, torami, placami, zbiornikami wodnymi ..